Liz&Laire 

Gespecialiseerd in (intensieve) traumabehandeling.

Equine Assisted Psychotherapy (EAP) and research

Trauma

Liz&Laire is gespecialiseerd in de behandeling van complex trauma (langdurig, herhaaldelijk en vroegkinderlijk) en complexe PTSS (Post Traumatische Stress Stoornis met co-morbiditeit) bij kinderen en volwassenen met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS), Hoog Sensitieve Personen (HSP) en bij een licht verstandelijke beperking (lvb). 

Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat traumabehandeling succesvoller is wanneer de behandeling in intensieve vorm wordt aangeboden. Dit houdt in dat er meerdere behandelsessies per dag-week worden ingezet. Liz&Laire biedt deze vorm van intensieve therapie. 

Behandeling

Liz&Laire maakt gebruik van verschillende behandelmethoden waaronder:

EMDR en Imaginaire Exposure
Narratieve Exposure Therapie (NET)
Cognitieve Gedragstherapie
Focusing
Identiteitsgeoriënteerde Psychotrauma Therapie (IoPT-Ruppert)

Het is mogelijk een behandelsessie in aanwezigheid van paarden af te nemen (zie Onderzoek). Tarieven


Liz&Laire werkt bij voorkeur met (indien nodig: meerdere) kortdurende behandeltrajecten (3-5 sessies) of behandeling in intensieve vorm (4 -8 dagen achter elkaar behandelsessies ). 

Behandelsessie 90 euro per 45 minuten (maximaal 90 minuten).
Behandelsessie paarden 150 euro (maximaal 120 minuten).
Kennismakingsgesprek 30 euro. 


Liz&Laire bestaat al tien jaar. We zijn in 2012 gestart en zijn uitgegroeid tot een kenniscentrum waar onderzoek wordt gedaan en kennis wordt uitgedragen over humane én equine Vroegkinderlijke Ontwikkeling en Latere Gevolgen (VOLG). Het is hét centrum waar wetenschappelijk onderzoek en praktisch, pionierend therapeutisch werken met paarden samenkomen. 

Onderzoek en praktisch werk richten zich op de ontwikkeling en de invloed van trauma, symbiose, co-regulatie en zelf-regulatie in de pre-, peri- en postnatale levensfase van moeder en kind op het (latere) welzijn. Binnen een hechte kudde paarden (merries en hun veulens) worden (meetbare) linken gelegd tussen het gedrag van merries naar een veulen (lactatie, regulatie en alloparenting) en het gedrag van een moeder naar haar baby (hechting, lactatie en (stress)regulatie). 


Van meet af aan is, in zowel onderzoek als praktisch werken, het kenmerkende samenlevingsverband van paarden als uitgangspunt genomen. Paarden leven in hecht kuddeverband. Om dit te kunnen benaderen heeft Liz&Laire een zorgvuldig samengestelde groep paarden in de loop van zeven jaar organisch laten transformeren naar een semi-wild levende, hechte kudde. Semi-wild leven houdt in dat de paarden in staat worden gesteld zo veel mogelijk te leven conform hun instincten en natuurlijke behoeften. 
De paarden worden niet (meer) bereden en worden zo min mogelijk aangelijnd of behalsterd. Hun leefomgeving biedt een combinatie van rust en uitdagingen, beschutting en blootstelling aan de elementen van de natuur en wij mensen grijpen alleen in in die situaties waarin hun fysieke of mentale gezondheid dat nodig maakt. Therapeutische sessies vinden plaats in de kudde in de leefomgeving van de paarden. Dit geeft een zo zuiver mogelijke basis voor onderzoek en therapeutisch werken. 

De samenstelling en het volledige transformatieproces van de groep paarden is gestoeld op de beproefde Josien Methode®. Deze methode kenmerkt zich door een omgang met paarden waarbij zo min mogelijk gebruik wordt gemaakt van druk en hulpmiddelen en een paard-eigen bejegening vanuit respect en gelijkwaardigheid.  

Het onderzoek kan niet zonder onderzoekspopulatie. Wij zijn al onze cliënten dan ook bijzonder dankbaar voor het vertrouwen dat zij in ons stellen of hebben gesteld! 

Onze visie

Niet alles wat zichtbaar is, is ook meetbaar. 
Wanneer iets niet meetbaar is, hoeft dat niet te betekenen dat het er niet is. 
Ook het on-zichtbare kan waarneembaar zijn. 
Wat we waarnemen is.