Liz&Laire 

Kenniscentrum VOLG 

Equine Assisted Psychotherapy (EAP) and research

Liz&Laire (2012) is een kenniscentrum waar onderzoek wordt gedaan en kennis wordt uitgedragen over humane én equine Vroegkinderlijke Ontwikkeling en Latere Gevolgen (VOLG). Het is hét centrum waar wetenschappelijk onderzoek en praktisch, pionierend therapeutisch werken met paarden samenkomen. 

Onderzoek en praktisch werk richten zich op de ontwikkeling en de invloed van trauma, symbiose, co-regulatie en zelf-regulatie in de pre-, peri- en postnatale levensfase van moeder en kind op het (latere) welzijn. Binnen een hechte kudde paarden (merries en hun veulens) worden (meetbare) linken gelegd tussen het gedrag van merries naar een veulen (lactatie, regulatie en alloparenting) en het gedrag van een moeder naar haar baby (hechting, lactatie en (stress)regulatie). 


Van meet af aan is, in zowel onderzoek als praktisch werken, het kenmerkende samenlevingsverband van paarden als uitgangspunt genomen. Paarden leven in hecht kuddeverband. Om dit te kunnen benaderen heeft Liz&Laire een zorgvuldig samengestelde groep paarden in de loop van zeven jaar organisch laten transformeren naar een semi-wild levende, hechte kudde. Semi-wild leven houdt in dat de paarden in staat worden gesteld zo veel mogelijk te leven conform hun instincten en natuurlijke behoeften. 
De paarden worden niet (meer) bereden en worden zo min mogelijk aangelijnd of behalsterd. Hun leefomgeving biedt een combinatie van rust en uitdagingen, beschutting en blootstelling aan de elementen van de natuur en wij mensen grijpen alleen in in die situaties waarin hun fysieke of mentale gezondheid dat nodig maakt. Therapeutische sessies vinden plaats in de kudde in de leefomgeving van de paarden. Dit geeft een zo zuiver mogelijke basis voor onderzoek en therapeutisch werken. 

De samenstelling en het volledige transformatieproces van de groep paarden is gestoeld op de beproefde Josien Methode®. Deze methode kenmerkt zich door een omgang met paarden waarbij zo min mogelijk gebruik wordt gemaakt van druk en hulpmiddelen en een paard-eigen bejegening vanuit respect en gelijkwaardigheid.  

Het onderzoek kan niet zonder onderzoekspopulatie. Wij zijn al onze cliënten dan ook bijzonder dankbaar voor het vertrouwen dat zij in ons stellen of hebben gesteld! 

Onze visie

Niet alles wat zichtbaar is, is ook meetbaar. 
Wanneer iets niet meetbaar is, hoeft dat niet te betekenen dat het er niet is. 
Ook het on-zichtbare kan waarneembaar zijn. 
Wat we waarnemen is. 

In 2021 wordt uitsluitend onderzoek verricht. 

Cliënten kunnen zich niet aanmelden.

(Een groot deel van deze website is daarom niet zichtbaar).