Liz&Laire 

Kenniscentrum VOLG 

Equine Assisted Psychotherapy (EAP) and research

Liz&Laire (2012) is een kenniscentrum waar onderzoek wordt gedaan en kennis wordt uitgedragen over humane én equine Vroegkinderlijke Ontwikkeling en Latere Gevolgen (VOLG). Het is hét centrum waar wetenschappelijk onderzoek en praktisch, pionierend therapeutisch en coachend werken met paarden samenkomen. 

Onderzoek en praktisch werk richten zich op de ontwikkeling en de invloed van trauma, symbiose, co-regulatie en zelf-regulatie in de pre-, peri- en postnatale levensfase van moeder en kind op het (latere) welzijn. Binnen een hechte kudde paarden (merries en hun veulens) worden (meetbare) linken gelegd tussen het gedrag van merries naar een veulen (lactatie, regulatie en alloparenting) en het gedrag van een moeder naar haar baby (hechting, lactatie en (stress)regulatie). 


Van meet af aan is, in zowel onderzoek als praktisch werken, het kenmerkende samenlevingsverband van paarden als uitgangspunt genomen. Paarden leven in hecht kuddeverband. Om dit te kunnen benaderen heeft Liz&Laire een zorgvuldig samengestelde groep paarden in de loop van zeven jaar organisch laten transformeren naar een semi-wild levende, hechte kudde. Semi-wild leven houdt in dat de paarden in staat worden gesteld zo veel mogelijk te leven conform hun instincten en natuurlijke behoeften. 
De paarden worden niet (meer) bereden en worden zo min mogelijk aangelijnd of behalsterd. Hun leefomgeving biedt een combinatie van rust en uitdagingen, beschutting en blootstelling aan de elementen van de natuur en wij mensen grijpen alleen in in die situaties waarin hun fysieke of mentale gezondheid dat nodig maakt. Therapeutische sessies vinden plaats in de kudde in de leefomgeving van de paarden. Dit geeft een zo zuiver mogelijke basis voor onderzoek en therapeutisch en coachend werken. 

De samenstelling en het volledige transformatieproces van de groep paarden is gestoeld op de beproefde Josien Methode®. Deze methode kenmerkt zich door een omgang met paarden waarbij zo min mogelijk gebruik wordt gemaakt van druk en hulpmiddelen en een paard-eigen bejegening vanuit respect en gelijkwaardigheid.  

Verworven kennis en kunde wordt via scholing, advisering en supervisie gedeeld met opleiders, therapeuten en coaches die paardondersteund werken. 

Dit alles is alleen maar mogelijk door de continue vraag om begeleiding en behandeling van cliënten. Wij zijn al onze cliënten dan ook bijzonder dankbaar voor het vertrouwen dat zij in ons stellen of hebben gesteld! 

Onze visie

Niet alles wat zichtbaar is, is ook meetbaar. 
Wanneer iets niet meetbaar is, hoeft dat niet te betekenen dat het er niet is. 
Ook het on-zichtbare kan waarneembaar zijn. 
Wat we waarnemen is. 

Work in progress

Aan deze website wordt nog volop gewerkt. Mocht je vragen hebben waarop je het antwoord niet kunt vinden op de website, neem dan gerust contact met ons op. 

Educatie

Kenniscentrum VOLG verzorgt (bij)scholing op maat. De scholingen worden samengesteld door een psycholoog (MSc)/equitherapeut en een equine specialist. 

Scholing kan plaatsvinden op het kenniscentrum maar ook op een locatie naar keuze. 

Kosten: op basis van offerte. 

Advies 

Wil je therapie gaan geven met paarden of ben je paardencoach en ben je op zoek naar een geschikt paard om mee te gaan werken? Of twijfel je of jouw paard wel het juiste paard is voor wat jij wilt doen? Misschien wil je een kudde samenstellen om mee te gaan werken? Jarenlange ervaring en research maken dat wij je kunnen adviseren en zelfs samen met je op zoek kunnen gaan naar het meest geschikte paard/paarden voor jouw werkzaamheden. 

Een adviesgesprek kost 90 euro. 

Supervisie

Je werkt of wilt psychotherapeutisch gaan werken met paarden. Equine assisted psychotherapy (EAP) is een relatief nieuwe en onbekende vorm van therapie. Het kan dan ook heel fijn zijn om eens met een ervaren equitherapeut te praten. 

Een supervisie sessie kost 90 euro per uur. 

Therapie / Coaching

Liz&Laire is gespecialiseerd in begeleiding van vrouwen die kampen met vragen en problematiek gerelateerd aan zwangerschap en bevalling, hechting, moederschap, trauma, depressie, angst en hoogsensitiviteit. 

Door zeer specifieke opleiding en werkervaring kan Liz&Laire bij uitstek begeleiden bij zwangerschap- en bevallingsgerelateerde reïntegratietrajecten.

Kosten zijn 150 euro per sessie.