Josien Methode®


Liz&Laire werkt vanaf de oprichting samen met Josien van der Poel. De door haar ontwikkelde Josien Methode® is leiddraad in de omgang, bejegening en ontwikkeling van de kudde. 

De Josien Methode® biedt een wijze van trainen van paarden die gericht is op het in balans brengen van de fysieke en mentale gezondheid van een paard. Er wordt met zo min mogelijk hulpmiddelen op basis van lichaamstaal met een paard gewerkt.  

Met name de aandacht voor de mentale gezondheid van een paard vormt de kracht van deze methode. Belangrijk hierbij is dat een paard zoveel mogelijk conform zijn instincten en paardeigen behoeften kan leven. 

In een klein land als Nederland is dat laatste een grote uitdaging. Er is niet veel ruimte om groepen paarden de gelegenheid te geven zich vrij te kunnen bewegen over grote stukken land. Liz&Laire heeft echter vanaf het begin gezocht naar de grootst mogelijke benadering van wat wij veronderstellen dat een paard nodig heeft. Omdat de paarden elk vanuit een volledig gedomesticeerde leefomgeving bij ons kwamen konden we goed observeren welke effecten de verandering van leefomgeving én de Josien Methode zouden hebben op de paarden. 

Mentaal en fysiek in balans

De Josien Methode® werkt door middel van paardeigen communicatie en bejegening via fysieke training naar balans in lichamelijk en geestelijk welbevinden. 
Deze fysieke training bestaat uit een groot scala aan gymnastiserende oefeningen en spel. De samenstelling en opbouw van de training is geheel afhankelijk van wat het individuele paard nodig heeft. 
In wat voor omgeving leeft het paard? Wat kan het paard? Welk karakter en temperament heeft het paard? Wat is de voorgeschiedenis van het paard? 

De invloed van spel

.......

De invloed van stemintonatie

......

Trainen

De paarden van Liz&Laire kwamen vanuit volledig gedomesticeerde leefomgeving en voorgeschiedenis op deze locatie. Bij de volwassen paarden zagen wij duidelijk zichtbare fysieke en mentale onbalans. Met hen zijn we dan ook gestart met trainen volgens de Josien Methode®. De jonge paarden hebben we met rust gelaten. In de loop van de jaren verdween de onbalans bij de paarden en zagen we vanuit het meten van hartritmevariabiliteit (HRV) dat de paarden meer en meer gezond en veerkrachtig raakten. 

Socialisatie

......

Wil je meer weten over de Josien Methode®?