Aanmelden

U kunt zich aanmelden via het contactformulier op deze website.
De praktijk neemt per 1 september 2023 geen nieuwe cliënten meer aan. Cliënten die eerder zorg van Liz&Laire hebben ontvangen kunnen zich wél aanmelden. 


Registratie en Beroepsvereniging

Stephanie is Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) geregistreerd (kamer master psychologen) onder nummer 130005511 en lid van beroepsvereniging Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) onder nummer 216522. 

Vergoeding en betaling

Liz&Laire heeft ervoor gekozen geen contracten met zorgverzekeraars aan te gaan. Dit betekent dat  dat de geboden zorg niet door hen vergoed wordt.  


Niet tevreden?

Natuurlijk hoopt Liz&Laire dat u tevreden bent over de zorg die u ontvangen heeft. Mocht dit niet zo zijn, dan mag u dat altijd aangeven en zullen we proberen om samen tot een oplossing te komen. Lukt dit niet, dan kunt u een externe klachtenfunctionaris inschakelen. 
Liz&Laire staat via het NIP geregistreerd bij Klachtenportaal Zorg.