Aanmelden

U kunt zich aanmelden via het contactformulier op deze website.
Een intake kan bij aanmelding direct ingepland worden. Een eerste behandelsessie kan plaatsvinden binnen een termijn van 6 weken. De wachttijd voor een traumabehandelingstraject intensief is 12 weken.  Registratie en Beroepsvereniging

Stephanie is Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) geregistreerd (kamer master psychologen) onder nummer 130005511 en lid van beroepsvereniging Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) onder nummer 216522. 

Vergoeding en betaling

Liz&Laire heeft er voor gekozen geen contracten met zorgverzekeraars aan te gaan. Dit betekent dat  dat de geboden zorg niet door hen vergoed wordt.  

Niet tevreden?

Natuurlijk hoopt Liz&Laire dat u tevreden bent over de zorg die u ontvangen heeft. Mocht dit niet zo zijn, dan mag u dat altijd aangeven en zullen we proberen om samen tot een oplossing te komen. Lukt dit niet, dan kunt u een externe klachtenfunctionaris inschakelen. 
Liz&Laire is lid van P3NL klacht- en geschillenregeling onder nummer 0002729870.