Safety is the treatment!

...........

Wat is trauma? 

Trauma is heel eenvoudig gesteld: iedere gebeurtenis waarbij het brein een overlevingsreactie heeft geactiveerd. 

Wat is PTSS?

.....

Complex? 

Enkelvoudig en meervoudig trauma
Vroegkinderlijk trauma /ACE's
Co-morbide stoornis

Overleven - brein en lichaam

Nervus Vagus

Overleven - mechanismen


Nervus Vagus: 3 takken: Parasympaticus (VVC - DVC) en Sympaticus

Wanneer je je niet veilig voelt: hierarchisch: van nieuw naar oud:

Groen Sociaal: Ventraal VVC
Find (zoeken van steun, comfort, bescherming)
Fawn (pleasen)

Geel Mobilisatie: Sympatisch
Fight
Flight

Rood Shutdown: Dorsaal DVC 
Freeze (fright)
Fold (submission)
Fall (flop and drop) / Faint
Faint death
Fragment (dissociatie / distinct ego states)Mobilisatie - immobilisatieYoutube inhoud kan niet getoond worden met je huidige cookie-instellingen. Selecteer "Toestemmen & tonen" om de inhoud te zien en de Youtube cookie-instellingen te accepteren. Meer info kun je lezen in onze [Privacyverklaring](/privacyverklaring/. Je kunt je altijd weer afmelden via je [cookie-instellingen] /cookie-instellingen/.

Toestemmen & tonen

Fall 

Vorm van 'verlamd zijn' die je vaak ziet bij seksueel misbruik 
(rape-induced paralysis).

Kinderen: ziet er vaak uit alsof ze in slaap zijn. 

Einde video: trillen/uitschudden van overlevingsenergie. 

Youtube inhoud kan niet getoond worden met je huidige cookie-instellingen. Selecteer "Toestemmen & tonen" om de inhoud te zien en de Youtube cookie-instellingen te accepteren. Meer info kun je lezen in onze [Privacyverklaring](/privacyverklaring/. Je kunt je altijd weer afmelden via je [cookie-instellingen] /cookie-instellingen/.

Toestemmen & tonen

Fold (onderwerpen)

(komt vaak 'adem inhouden' bij)

Youtube inhoud kan niet getoond worden met je huidige cookie-instellingen. Selecteer "Toestemmen & tonen" om de inhoud te zien en de Youtube cookie-instellingen te accepteren. Meer info kun je lezen in onze [Privacyverklaring](/privacyverklaring/. Je kunt je altijd weer afmelden via je [cookie-instellingen] /cookie-instellingen/.

Toestemmen & tonen

Fawn (pleasen)Dissociatie


Wat is dissocieren?
Dissociatie, een term uit de psychologie en psychiatrie, is een geestesgesteldheid waarin bepaalde gedachten, emoties, waarnemingen of herinneringen buiten het bewustzijn worden geplaatst, tijdelijk niet 'oproepbaar' zijn of minder samenhang vertonen.

Letterlijk betekent dissociatie 'ontkoppeling' of 'uiteenvallen'.

Het is een zeer alledaags verschijnsel: iedereen verliest bijvoorbeeld weleens de aandacht voor zijn omgeving als hij zeer geconcentreerd met iets bezig is en iedereen heeft weleens een dagdroom.
In deze zin is het gewoon een mechanisme om tot rust te komen.
(Bron: Wikipedia)

1 Staat van zijn vanuit een overlevingsreactie. 
2 Staat van zijn om even tot rust te komen.

Dissocieren is een vorm van zelfregulatie. 

Conversie


......

Vermijding


......

.....


......

Ontwikkeling van het brein

Bottum-up ontwikkeling - Bruce Perry

Voelen - bewegen - emotie/relatie - denken

noot: het lichaam stuurt het brein aan, niet andersom. Invloed van bewegen en ritme / hechting

....

Hechting: 
Hoe kunnen we geven wat destijds niet gegeven is? 
Hoe kunnen we repareren wat nooit ontwikkeld is of wat kapot gemaakt is? 
'Repareren' om tot verbinding met jezelf te komen (start vanuit symbiose en vandaaruit naar verbinding met elkaar en dan naar verbinding met jezelf). 

Repareren = nieuwe neurogische verbindingen maken (richting: bottum-up)(Bron foto: La leche league)Bij top-down approach, cognitieve benadering, zie je veelal 're-enactment'. 
Risico op hertraumatisering. vgl client alleen in veld bij paard bij hechtingsproblematiek en er gebeurt niets terwijl client wel dingen uitprobeert. 

...

....

Traumabehandeling met paarden: toegevoegde waarde tov reguliere behandelmethoden:

* Beter binnen WOT kunnen blijven tijdens behandelsessie door co-regulatie / WGB door beweging.

* Paarden signaleren dissociatie eerder dan mens: door o.a. volgende gedrag: spanning in hun lichaam, folding/falling, zeer veel geeuwen, persoonlijke ruimte binnenkomen/duwen tegen persoon / klein beetje bijten, agressie, vermijden, plotseling wegvluchten.

Hoe uit dissociatie halen: richt je op het overeenkomstige deel van het brein dat nog wél kan reageren:

screenshot symposium* Sneller door vermijding heen kunnen komen door gevoel van veiligheid / co-regulatie. 

*When there are no words: paarden spreken met ons op basis van lichaamstaal. Er hoeven geen woorden te zijn om te behandelen. 

*EC-EMDR (Equine Connected - EMDR): rijdend (holding - wiegen) / regression: back to a junger state. Je ziet aan paard of er connectie is tussen client en paard. 
Bareback. Aanwezig: paard, client, equine trainer en therapeut. 
"Wat merk je op in je lichaam?"
"Wat merk je op aan het paard?"
Hoe meer client zich bewust wordt van eigen lichaam des te minder connectie met het paard. Connectie weer herstellen door gericht te gaan kijken en voelen aan paard (kijk naar zijn oren, voel zijn vacht...). (meestal onderdeel van langduriger therapeutische periode). 
Een mooi samenspel/gevoel kan een 'anker/hulpbron' zijn voor verdere EMDR. 
Wat merk je op aan je lichaam? Is er een beeld / herinnering / situatie dat daarmee samengaat? De sensatie volledig verkennen (donker, scherp .... of juist blij, rond etc). 

Toegevoegde waarde tov PMT en LW:

*Leren wat appriate aanraking is en wat niet. (inappropriate aanraking bij therapeut/mens/groepsgenoot is niet fijn / ongepast of zelfs ethisch niet mogelijk).
Mounted (bareback): direct 'contact' bekken en private delen. Rijdend: rechtstreeks beweging in de veelal 'afgesloten' delen van het lichaam.

*Rijden: dissocierende client: het rustig wiegend lopen lijkt op beweging in utero. 

PONYVAGAL / Sarah Schlote

Verbondenheid: Porges: het vermogen onderling (synchroon en wederzijds) fysiologische en gedragstoestanden te reguleren.

Nabijheid, mentaal en fysiek, is mogelijk wanneer we ons veilig voelen.

Dit is mogelijk door veilige en nauwkeurige afstemming en responsiviteit.

AUTOREGULATIE, CO-REGULATIE (neurosequential development), ZELFREGULATIE
(ontwikkelingsstadia Kain & Terrell, 2018)

Herd: social coherence

Porges: biologie van het sociale engagement systeem. Fases van co-regulatie:
1 Face tot face behaviours with a primary caregiver.
2 Physical contact with one another (immobilisatie zonder angst) (veilig voelen, nabijheid, contact, bonding) / supports rest and digest / basis voor vertrouwen, veiligheid en liefde.

Polyvagaal:
De nervus vagus of zwervende zenuw is de tiende hersenzenuw.
Reageren op felt sense van gevaar of levensbedreiging. 
hierarchisch: van nieuw naar oud. Eindigend met discharging, deactivating and integrating what's left after danger has passed. (kauwen... terugkeer speekselproductie / ontlasten (plassen) 

Social Engagement system: ventral vagus system (myelinated) / parasympathisch
Neuroceptie: nervus vagus creeert een verbinding tussen brainstem, de spieren van het gezicht (sociaal), het hart en de darmen en medieert (bemiddelen) een gevoel van veiligheid of gevaar. 

Spieren van de ogen kunnen uitrekken de spieren van middenoor om wat we horen te veranderen: gericht op geluiden van gevaar of juist niet. 

VVC = boven diafragma (gezicht, nek, farynx = neus-keelholte / verteringssysteem en larynx  = strottenhoofd / spraak,  en hart). 
DVC = onder diafragma (keel, hart, longen en darmen) High tone (als er geen oplossingen meer zijn bij gevaar: alle F's, dissociatie etc. ) social engagement is niet meer mogelijk / 
and low tone (= rest and digest / slaap, voeden, uitrusten, mediteren etc). 

High tone dorsal en high sympathetic is niet ok. 

Immobility without fear is bijv. slapen, rustig lezen

Wat is het niet?
Objectificatie: het paard is geen object - tool. 

Trauma: overeenkomsten mens en paard

Wat hebben mens en paard hetzelfde: zoogdierbrein en reptielenbrein. 
(mensenbrein: schuld en schaamte kennen paarden niet)

Youtube inhoud kan niet getoond worden met je huidige cookie-instellingen. Selecteer "Toestemmen & tonen" om de inhoud te zien en de Youtube cookie-instellingen te accepteren. Meer info kun je lezen in onze [Privacyverklaring](/privacyverklaring/. Je kunt je altijd weer afmelden via je [cookie-instellingen] /cookie-instellingen/.

Toestemmen & tonen

Freeze

Youtube inhoud kan niet getoond worden met je huidige cookie-instellingen. Selecteer "Toestemmen & tonen" om de inhoud te zien en de Youtube cookie-instellingen te accepteren. Meer info kun je lezen in onze [Privacyverklaring](/privacyverklaring/. Je kunt je altijd weer afmelden via je [cookie-instellingen] /cookie-instellingen/.

Toestemmen & tonen

Fall / immobilisatie

Fold/Fawn

(hengstig worden van een merrie bij binnenkomen nieuwe kudde)

Fight/flight/fright

Fragment (dissociatie)

is vaardigheid van zoogdieren

Ons team

....